Štajerska Rinka, severna stena (28.8.2021–27.9.2021)

Direktna smerVI