Lutne Skale (5.7.2020–4.8.2020)

Varianta Slavčeve7c
Slavčeva korenina7b+/c
Zlata kapljica7b
Trebuh7a+
Pasji sin7a/a+
Slavčeva7a
Čarovnikov vajenec6b+
Dih6b+
Steber6b+
Ples sršenov6b/b+
Divje jagode6b
Žirovski trio6a+/b
Dolomitska6a+
Žrelo6a+
Župa6a/a+
Robijeva6a
Streha5c