Dimniki, severna stena (8.7.2020–7.8.2020)

ŽelezničarskaIV