Šumberk (5.7.2020–4.8.2020)

Plata6a+
Kolek6a
Vložišče5c/c+
Zajeda5b
Pšata z desne4b/b+
Mlinščica4a/a+
Radomlja3