Ocene smeri Altri tempi

5c Izračunana povprečna ocena
Posamezne ocene
5b Alex Kraljic 5.3.2016
5c Bazna ocena
5c Ivan Vodopivec 5.2.2007
5c Darko Šuligoj 2.11.2007
5c Ana Ožura 11.11.2007
5c Ivan Pepelnjak 30.12.2008
5c Davide Collini 17.5.2009
5c Martin Bombač 7.2.2011
5c Damjan Gruden 22.2.2011
5c Davor Zupancic 7.3.2011
5c Bor Šumrada 24.3.2011
5c Tomaž Rejec 23.5.2011
5c Sandi Ražman 23.5.2011
5c Lovro Bobič 14.1.2012
5c Primož Romšak 8.2.2013
5c Blaž Gladek 3.3.2013
5c Sašo Poglajen 26.12.2014
5c Tadej fratnik 28.2.2015
5c Gregor Žnidarčič 26.4.2016
5c Sandi G 1.12.2019
5c tomaz m 1.12.2019
5c/c+ Timotej Rajgelj 1.5.2016