Ocene smeri Legenda di Natale

7b Izračunana povprečna ocena
Posamezne ocene
7b Bazna ocena
7b Neda Podergajs 5.11.2019
7b Brin Malenšek 8.11.2019