Dvigrad (7.11.2019–21.11.2019)

Lo gnomo6c+
Biba6c
Camomila6b+
Duga6b+
Liso6b+
A rotati6a+
Dodo5c/c+
Tizi5b+
Graža5a
Rattlesnakey Nik4b+/c