Medveja (22.10.2019–21.11.2019)

Radio Bemba7a
Marinov Dub6c/c+
Molly Bloom6c
Gorki Park6b
Loligo Vulgaris6a+/b
Mustafa Zlatni6a+